Par Salaspils memoriālu

Salaspils memoriāls atrodas vietā, kur no 1941. līdz 1944. gadam pastāvēja
nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas režīma izveidotā Salaspils nometne.
Emocionāli iespaidīgais piemiņas ansamblis aizņem 25 hektāru platību un ir atklāts
1967. gada 31. oktobrī Padomju Savienības okupētajā Latvijā. Šī starptautiska mēroga
un nozīmes modernās arhitektūras objekta autori ir arhitekti Gunārs Asaris, Olģerts
Ostenbergs, Ivars Strautmanis, Oļegs Zakamennijs un tēlnieki Ļevs Bukovskis, Oļegs
Skarainis, Jānis Zariņš. 1970. gadā memoriāla veidotāji saņēma PSRS augstāko
apbalvojumu – Ļeņina prēmiju, bet mūsdienās tas ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā
un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes mākslas un
arhitektūras piemineklis.