Teritorija

Salaspils memoriāls izvietots Rīgas pievārtē bijušās Salaspils nometnes vietā, aptuveni 25 hektāru kopplatībā. Ierodoties memoriālā, apmeklētāju acīm pirmā atklājas galerijas ēka t.s. “dzīvības un nāves robeža.” Uz tās izvietots uzraksts „Aiz šiem vārtiem vaid zeme…” Galerijas priekšā atrodams ceremoniju laukums ar tā sānos izvietotu melna granīta postamentu, kas paredzēts piemiņas vainagu un ziedu novietošanai. Laukumā nepārtraukti darbojas metronoms, klusumā skaidri dzirdami sirdspuksti, kas atgādina par mūžīgo laika ritumu. Aiz ceremoniju laukuma brīvā kompozīcijā izvietotas grandioza izmēra betona tēlniecības figūras – „Māte”, „Nesalauztais”, „Pazemotā” un skulptūru grupa „Solidaritāte”, „Zvērests” un „Rot Front”. Ap visu skulptūru kompozīciju ved lokveida gājēju celiņš, kura ārējā malā iezīmētas kādreizējo baraku vietas. Gar galeriju Dārziņu stacijas virzienā ved t.s. “”Nāves ceļš”. Tā malā izvietoti stikla objekts “Panorāma” un informācijas stendi - obeliski. Ceļa galā atrodama piemiņas zīme un 2008. gadā izveidotā vācu karagūstekņu kapsēta.

//salaspilsmemorials.lv/app/uploads/2018/04/gatavais-var.svg