Ekspozīcija

Salaspils memoriāla ekspozīcija izveidota 2017. gadā un ir atvērta apmeklētājiem kopš 2018. gada 7. februāra. Tās kurators ir Daugavas muzeja direktors Zigmārs Gailis, galvenie autori – Okupācijas muzeja vēsturnieks Uldis Neiburgs, mākslinieks Ģirts Boronovskis un arhitekte Līga Gaile.
Jaunā ekspozīcija izveidota, lai kliedētu dažādās versijas par Salaspils nometnes un memoriāla vēsturi. Interesentus tā iepazīstina ne vien ar jaunākajos zinātniskajos pētījumos gūtajām atziņām un vēstures faktos balstītu informāciju, bet arī ar memoriāla ansambļa, kas kā arhitektūras un dizaina objekts ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā, tapšanu no konkursa ieceres līdz tā atklāšanai 1967.gadā. Līdz šim šāda informācija uz vietas Salaspils memoriālā nebija pieejama.
Salaspils memoriāla jauno ekspozīciju veido tās daļas memoriāla galvenajā būvē – ieejas galerijā, kas veltītas Salaspils nometnes vēsturei un paša Salaspils memoriāla tapšanas vēsturei, kā arī vairāki objekti Memoriāla teritorijā – stends pie autostāvvietas, kas veltīts Otrā pasaules kara notikumiem Salaspils novada teritorijā, vides objekts “Panorāma” uz t.s. “Nāves ceļa” un turpat nedaudz tālāk novietotie divi informācijas stendi ar vēstījumu par nacistiskās Vācijas un Padomju Savienības okupācijas režīmiem Latvijā. Vēl bez tādiem tradicionāliem ekspozīciju elementiem kā muzejiskie priekšmeti, dokumenti, fotoattēli, maketi, u.tml., ekspozīcija ietver arī multimediju, kas ļauj iepazīties ar bijušo ieslodzīto videoliecībām. Informācija apmeklētājiem ir sniegta latviešu, angļu un krievu valodās.